Iva Šubelj Kramar

Iva Šubelj Kramar, foto: dr.Ivo Kordaš Kamničanka Iva Šubelj Kramar je delovala kot strokovna sodelavka in raziskovalka s področja dediščine stavbarstva v samostojnem podjetju. Njen življenjski izziv je bila etnološka dediščina, predvsem izročilo in varstvo le-te. Svojo vlogo v tem izzivu je videla v prepoznavnosti v "živem" muzeju, kar je dokazala tako v Budnarjevi muzejski hiši v Zgornjih Palovčah nad Kamnikom kot tudi v Preskarjevi bajti na Veliki planini. Z Budnarjevo hišo je dobesedno živela celo desetletje, v njej pa je poleg ohranjanja življenja, kakršno je bilo nekoč pred dvesto leti, organizirala zanimive razstave, predavanja, prikaze različnih dejavnosti in najrazličnejše delavnice, povezane z etnološko dediščino. Kar nekaj let je v poletnih mesecih skrbela tudi za Preskarjevo bajto na Veliki planini. Uspelo ji je povrniti nekaj nekdanjega pastirskega življenja, hkrati pa ta "pastirski stan" obravnavati kot "živi" muzej. V svojem ustvarjalnem opusu je kot avtorica pripravila večje število razstav in sicer: Dediščina in kultura stavbarstva na Slovenskem, stare kritine, kamnoseštvo, kovaštvo, Dediščina stavbarstva Primorska in Kras, Bovška hiša, Slovenski dom, Vrata – dediščina – rezbana vrata Tuhinjske doline, Odpadki v gradbeništvu in varovanja okolja. Sodelovala je pri pripravi razstave Rekonstrukcija krogovičij poznogotskih oken cerkve Sv. Primoža nad Kamnikom in še pri mnogih drugih razstavah in obnovah dediščine, na domačem pa tudi tujem področju. Poleg prizadevanj pri oživljanju Budnarjeve muzejske hiše in Preskarjeve bajte je želela obnoviti in oživiti tudi nekatere druge pomembnejše objekte naše dediščine, kar nekaj tudi v Tuhinjski dolini.

Za svoje strokovno delovanje in nesebična prizadevanja je leta 2004 prejela 1. nagrado avtomobilske družbe Ford, pomembno priznanje za ohranjanje kulturne dediščine pri nas (za projekt Ohranjanje pastirske dediščine na Veliki planini – Preskarjev stan, ki predvideva ohranjanje in vitalno življenje izjemnega primera pastirske dediščine ne le v slovenskih Alpah ampak tudi širše, evropsko). Leta 2006 pa ji je Občina Kamnik podelila bronasto priznanje Občine Kamnik za zasluge pri varstvu etnološke dediščine na Kamniškem.

Knjiga Ive Šubelj Kramar: Tako so živeli in kuhali Leta 2006 je izdala knjigo Tako so živeli in kuhali, v njej pa so poleg etnološke in zgodovinske vsebine, plod proučevanja vasi nad Kamnikom; Trebelno, Sp. Palovče, Zg.Palovče in Vranja Peč, zajete zgodbe preprostih ljudi, ki so zaznamovali njeno življenje.

V avgustu 2009 je v paviljonih graščine v Dolu pri Ljubljani pripravila samostojno razstavo fotografij Šopki. Ob tem je zapisala: "Šopek rada poklonim in tudi sprejmem. Razveseljuje me doma ali na delovnem mestu. Kamorkoli ga postavim, prijazno naznanja življenje. Prostor zaživi!".

Večji izbor fotografij šopkov je v naši spletni galeriji, v katero vas vabimo na ogled.

(kliknite tukaj in vstopite v galerijo fotografij šopkov)

Leta 2003 je Ivi uspelo kupiti starejšo kmečko hišo v Beli nad Motnikom ter jo v nekaj letih obnoviti v starem kmečkem stilu, poleg nje pa je postavila star kmečki kozolec toplar, ki ji ga je s tem uspelo rešiti propada. Septembra 2010 je prijateljem in dobrim znancem predstavila to svojo kmečko hišo, v toplarju pa tudi obsežno zbirko starih kmečkih pletarskih izdelkov.
(več o tem na podstrani pletarska zbirka).

Žal je Ivo Šubelj Kramar prehitela bolezen in januarja 2011 je sklenila svoje prekratko, a zelo plodno življenje.

Njeni šopki in razne zbirke nam bodo v njen spomin. V spomin nanjo pa nam bo tudi Ivina druga knjiga Legende in mit, ki je posthumno izšla leta 2013, v Edbergovih paviljonih graščine Dol pri Ljubljani pa je bila leta 2013 tudi razstava dela Ivine zbirke pletarskih in rezbarskih izdelkov.

spletna stran: Branko Novak © 2013 -