Iva Šubelj Kramar

Iz Ivine zbirke pletarskih in rezbarskih izdelkov

(Erbergovi paviljoni graščine Dol 2013)

Zbirka, ki jo je Iva Šubelj Kramar dopolnjevala trideset let in jo prvič pokazala javno prijateljem 2010. leta pod toplarjem v Beli nad Špitaličem v Tuhinjski dolini, je bila v začetku poletja 2013 na ogled v Erbergovih paviljonih graščine Dol širšemu občinstvu. Zbirka pletarskih izdelkov je zanimiva po zbirateljski strani prav zato, ker med zbranimi predmeti lahko zaznamo razliko v obliki, v izboru uporablje­nega gradiva in načinu pletarjenja, kar je odvisno od pletiva, ki je bilo v danem okolju najbolj pri roki. V gro­bem lahko naštejemo izdelovanje iz vrbovih šib in viter, leske in leskovih viter, slame, ličja in celo iz srobota. Vsak pletarski izdelek je imel uporabno vrednost! Rezbarski izdelki skupaj z okvirjem za sliko pa kažejo na Ivin čut za lepoto in iznajdljivost pri izbiri in načinu ohranjanja lepih izdelkov, ki so nam z njenimi prizade­vanji na novo zaživeli.

Zelo upravičena pa je dandanes skrb, da koši, košare in mnogi drobni predmeti izginejo iz naših hiš, da pletarska zvrst domače obrti počasi zamre, da jih zamenja cenena roba. Znanja se v neki meri ohranjajo preko po­sameznikov, katere žene lastna želja po ohranjanju de­diščine. Ti se nam predstavljajo v okviru domače obrti na raznih sejmih in razstavah.

Ivina zbirka pletarskih izdelkov pa ohranja in ponovno opozarja na lepo in še uporabno!

Naj tisto, kar je bilo narejeno s pridnimi rokami tudi s pomočjo znanja prednikov za uporabo pri vsakovrstnem delu in življenju v naših krajih, ostane nam in zanamcem v spomin in občudovanje, so bile misli, ki so gnale Ivo, da je več kot polovico svojega življenja zbirala košare in koše, ki so nastajali v naših vaseh in mestih. Ker dandanes tovrstni izdelki domače obrti izginjajo iz naših hiš, ker je le še nekaj posameznikov, ki se ukvarjajo s pletarstvom, je še toliko bolj pomembno, da Ivina zbirka ohranja in ponovno opozarja na lepo in še uporabno.


Fotografije Dol 2013: dr.Ivo Kordaš

spletna stran: Branko Novak © 2013 -